Γιατί η πρόσληψη των «καλύτερων» ανθρώπων παράγει τα λιγότερο δημιουργικά αποτελέσματα

Φωτογραφία: peangdao / Getty

Από τον Scott E Page

Στο μεταπτυχιακό σχολείο των μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο του Wisconsin-Madison, πήρα μια λογική πορεία από τον David Griffeath. Η τάξη ήταν διασκεδαστική. Ο Griffeath έφερε ένα παιχνίδι και άνοιγμα στα προβλήματα. Πολύ για τη χαρά μου, περίπου μια δεκαετία αργότερα, έτρεξα σε τον σε μια διάσκεψη για τα μοντέλα κυκλοφορίας. Κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης σε υπολογιστικά μοντέλα ...